Regulamin

I. Definicje

Dni roboczedni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kontooznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta klienta.

Konsumentkonsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kupującykażdy podmiot kupujący w sklepie.

Regulamin niniejszy regulamin.

Sklepsklep internetowy Twój Bursztyn prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.twojbursztyn.pl.

Sprzedawcaoznacza Adriana Trydeńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADŁEX s.c. Adrian Trydeński i Łukasz Łakomy z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Kołłątaja 11c/4a, NIP: 855-158-68-91, REGON: 364019919, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: kontakt@twojbursztyn.pl, będącego jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie internetowym

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi klientów, pod adresem: ul. Słowackiego 20 72-600 Świnoujście 

Produkt - oznacza towar przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

II. Postanowienia Ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze sprzedającym.

2. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

3. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.twojbursztyn.pl jest Adrian Trydeński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ADŁEX s.c. Adrian Trydeński i Łukasz Łakomy pod adresem Kołłątaja 11c 4a, 72-600 Świnoujście, zarejestrowaną pod numerem NIP: 855-158-68-91, zwaną dalej sprzedającym.

4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

5. Informacje zawarte na stronach internetowych sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

7. Ceny w sklepie internetowym sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do sklepu internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

9. Właściwości towarów opisane są przy każdym produkcie umieszczonym na poszczególnej stronie sklepu internetowego. Prosimy klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

10. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.twojbursztyn.pl nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 100 zł sklep twojbursztyn poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

III. Wymogi techniczne

 

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer lub urządzenie mobilne,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies

 

IV. Rejestracja

 

1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

3. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

 

V. Zasady składania zamówienia

 

1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” 

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1.2.

7. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

VI. Płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

1.1 Przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy

1.2 Gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy

1.3 Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w biurze sprzedawcy

1.4 Kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności

  • Podmiotem świadczącym obsługę platności online jest Blue Media S.A.
  • Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronik, Maestro.
  • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta za pomocą karty płatniczej Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

2. Zamówienie należy opłacić do 5 dni roboczych od daty zamówienia produktów, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

3. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

VII. Dostawa

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

2. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych

3. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez klienta w momencie składania zamówienia.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

5.1 Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar, jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  • Przesyłka do Paczkomatu, przesyłka do paczkomatu pobraniowa
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 72-600 Świnoujście, Słowackiego 20

 

7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach sklepu.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

  

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu bez podania jakiejkolwiek przyczyny 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

2.1 W którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie tego towaru

2.2 W którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres sprzedawcy - dane kontaktowe sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór można znaleźć na końcu regulaminu

5. Skutki odstąpienia od umowy:

5.1 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

5.3 Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

5.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5 Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 30 dni.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

6.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

6.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6.3 w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

6.4 o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

6.5 w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

6.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

6.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli,

6.8 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6.9 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

6.10 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 

IX. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.

3. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@twojbursztyn.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela klientowi odpowiedzi.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

X. Gwarancja 

 

1. Produkty sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

 

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XII. Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca. 

2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być:

3.1 W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

3.2 W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

XIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami sprzedającego.

3. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

6. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

7. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

8. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

9. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy


10. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl